החיוך הוא קו עקום שמיישר הכל

החיוך הוא קו עקום שמיישר הכל!!
ראש חודש אלול