החיוך אינו עולה מאומה אך ערכו רב

החיוך אינו עולה מאומה אך ערכו רב
הוא מעשיר את המקבל
ואינו מרושש את הנותן
קומונריות