מה שהסבון עושה לגוף הצחוק עושה לנשמה
ראש חודש אלול