אשה אפטימית צוחקת כדי לשכוח, אשה פסימית שוכחת לצחוק!
מתנ"ס