החיוך הוא הקו הקצר ביותר המחבר בין אנשים!
חפץ חיים