החיוך אינו עולה מאומה אך ערכו רב- הוא מעשיר את המקבל, ואינו מרושש את הנותן!
14