אין אדם הזקוק לחיוך יותר מאשר אדם שאינו מסוגל לחייך לאחרים!
תמוז