אין אדם הזקוק לחיוך יותר מאשר אדם שאינו מסוגל לחייך לאחרים!




ראש חודש ניסן