הסדנה הבאה לכבוד ר"ח אדר א 

תתקיים בע"ה ביום חמישי

אור לז' אדר א' 6-2-2014

בביתי רחוב סגל 3 רמות ג'

ירושלים לנשים ובנות
בשעה 20:00

ללא תשלום..

 
ראש חודש ניסן